top of page

Inspiration til din træning

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nogle anbefalinger vedrørende træning til personer med Parkinson. Her er der fokus på områder som Udholdenhed, Styrke, Balance og Udstrækning.

Regelmæssig træning giver dig bedre livskvalitet. Regelmæssig træning giver dig en følelse af velvære, bedre humør og gør, at du kan klare hverdagens forskellige aktiviteter lettere. Regelmæssig træning gør din hjerne ”skarp”.

Start din træning
Styrke

Balance

Udholdenhed

Smidighed

B.I.G

STYRKE

Konditionstræning dækker grundlæggende over to ting: kredsløbskondition og stofskiftekondition. Kredsløbskondition er træning af kroppens hjerte-/lungesystem. Det er altså træning, der stiller krav til din udholdenhed, og det er træning, hvor pulsen stiger, du bliver forpustet og får besvær med at tale, mens du er aktiv.

Balance

Postural kontrol omfatter nervesystemets evne til regulering af kroppens orientering og stabilitet. Postural ustabilitet indebærer tab af balancekontrol. Sanseapparatet og koordinationsevnen ændre sig, og kroppens muskelmasse bliver mindre. Det betyder, at du lettere mister balancen, samtidig med at din krop har sværere ved at lave en afværgemanøvre, der forhindrer dig i at falde.

Udholdenhed

Konditionstræning dækker grundlæggende over to ting: kredsløbskondition og stofskiftekondition. Kredsløbskondition er træning af kroppens hjerte-/lungesystem. Det er altså træning, der stiller krav til din udholdenhed, og det er træning, hvor pulsen stiger, du bliver forpustet og får besvær med at tale, mens du er aktiv.

Hatha

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Smidighed

Smidighed handler om den bevægelighed, der er omkring et bestemt led eller en række led. Ved at lave smidighedsøvelser forbedres også den fysiske præstation. Ved at vedligeholde smidigheden optimeres kroppens funktioner, og du har derved nemmere ved at forebygge skader, da vævets elasticitet i sener og ledbånd øges.

B.I.G

LSVT®BIG er udviklet på basis af Lee Silverman Voice Treatment og er oprindeligt en stemmetræning, som er videreudviklet til at fokuserer på intensiv træning af arme og ben med store bevægelser. Formålet er at reducere den negative følge af de karakte- ristiske små og langsomme bevægelser ved Parkinsons sygdom.

bottom of page